Dobrý deň, mám ani nie tak pripomienku ako dotaz. Prosím vás,kedy budú ulice v normálnom stave a nie v takom, ake sú teraz. Myslím konkrétne vyšný koniec obce (U Kajánka, U Maslíka a U Kuči). Sú v takom stave, že keď zaprší tak jediná vhodná obuv sú čižmy. Ďakujem za odpoveď.

Veronika Burdová

Miestne komunikácie narušené výstavbou kanalizácie bude realizátor stavby upravovať do konečnej podoby v spolupráci s obcou postupne najskôr rok po realizácii výkopu, z dôvodu jeho usadania. Taktiež treba počkať na spustenie verejeného vodovodu a verejnej kanalizácie. Bolo by nedobré rozkopávať novú asfaltovú cestu kôli technickej poruche. Provizórnu úpravu a následné zasypávanie dier a výmolov, ktoré vznikajú postupným usádzaním výkopov robí realizátor stavby priebežne.

S pozdravom Anton Heglas, starosta obce