Dobrý deň (večer).
    Potešilo ma, keď som si v pošte našiel  HLAS RAKOVEJ z mesiaca júl. O to viac, keď som si na prvej strane našiel v obsahu článok pod názvom "Výstavba kanalizácie a vodovodu - ako ďalej?".  Článok som si prečítal pozorne, žiaľ musím konštatovať, že som sa z neho nič nedozvedel. ˇ
     Totiž konštatácie, ktoré sú tam opísané, sú všetkým známe a dovolím si tvrdiť, že aj empiricky overené. Vieme všetci, že kanalizácia je dobrá a ušľachtilá vec. Zároveň vieme, že všetky cesty a cestičky, či chodníky a chodníčky sú totálne rozbité, často i na pešo nepriechodné.  Od osôb, ktoré vykonávali podobné práce v iných krajinách, napríklad v Nemecku, vieme aj to, že kanalizácia, resp. stavebné práce na takomto projekte sa dajú vykonávať aj úplne iným spôsobom, kedy bežný občan nie je vystavený nespočetným nástrahám a nemilým prekvapeniam, možno často krát až arogancii niektorých stavebníkov. Zrejme sme takí tolerantní a znášanliví, že dokážeme len niekde "v kúte" nadávať a frflať na realitu, ktorá nám každodenne komplikuje život. Možno ten občan v Nemecku, alebo možno aj inde, jednoducho nestrpí v 21. storočí takúto stavebnú realizáciu. Dalo by sa toho o súčasnom stave písať veľa, ale o tom nechcem...  Naviac sú to všetko známe veci, ktoré sú známe zrejme každému občanovi počnúc od maloletých detí až po seniorov. 
    Mňa by totiž potešili úplne jednoduché informácie, resp. zodpovedanie jednoduchej otázky DOKEDY ???.
- Dokedy bude existovať tento neúnostný stav?
- Dokedy má byť kanalizácia v Rakovej hotová?
- Dokedy budú obnovené cesty ?
- Prečo boli cesty upravené u Sihelníka a v Trstenej a ostatné (dúfam, že zatiaľ) nie ?
- Aký je  plánovaný termín kolaudácie kanalizácie, a nakoľko je reálny ?
Prosím o zodpovedanie týchto banálnych a jednoduchých otázok a zároveň prosím o zverejnenie odpovedí na webovej stránke www.rakova.sk.

S pozdravom :   JUDr. Vladimír Gabriš, Raková
 
Na začiatku poviem svoj názor prečo vznikol tento neúnosný stav. V minulosti primátori a starostovia vynaložili veľa úsilia na prípravu tohto projektu. Celý projekt bol v objeme finančných prostriedkov náročnejší oproti získanej dotácií z fondov Európskej únie. Preto bolo na zváženie, či sa do tak náročného projektu pustiť. Rozhodnutie bolo "áno" a stavba sa začala. Finančne poddimenzovaná. No ako to na Slovensku býva zvykom, už aj tak malý koláč si rozdelili firmy spojené v "Združení Horných Kysúc" a omrvinky "hodili" dodávateľským firmám. Preto sa často stretávame s pracovníkmi z ktorých mnohí ani nevedia po sovensky a kanalizáciu doteraz videli iba v televízií!
Dokedy bude trvať tento neúnosný stav? Dúfam že čo najmenej.  Každodené podnety občanov na poškodzovanie majetku, nezjazdnosti komunikácií nás veľmi trápia. Rokovania s dodávateľskými firmami väčšinu k ničomu nevedú a je na zváženie či v takomto postupe prác pokračovať. Treba si však uvedomiť, že to čo nebude do konca októbra 2009 dokončené, v blízkej budúcnosti sa už neurobí.
Termín dokončenia kanalizácie v Rakovej je stanovený na 31.10.2009. Na rok 2010 zostanú už len povrchové úpravy miestnych a štátnych komunikácií.
Komunikácie u Sihelníka a v Trsnenej boli asfaltované, nakoľko práce na na kalizacií boli realizované v roku 2007 a je malá pravdepodobnosť usadzovania výkopov.
Plánovaný termín odovzdávania kanalizácie ktorý sme dostali od investora sa nedodržuje. Požiadali sme investora SEVAK o predloženie nového aktualizovaného harmonogramu.

S pozdravom Anton Heglas, starosta obce Raková