Dobry deň.

Chcel som sa Vás spýtať čo sa robí s tým INTERNETOM z obce, lebo som prihlásený už strašne dlho a stale ho nemáme, napojili nám len káblovú televíziu. Kedy to budeme asi mať?

Ďakujem. Marek Mravec

Žiaľ, z dôvodu odloženia výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok pre internetizáciu miest a obcí na neurčito, obec Raková
nemá vo svojom rozpočte na tento rok finačnú sumu 500.000,-Sk na doplnenie
káblovej televízie o internet.Pevne verím, že Obecné zastupiteľstvo v
Rakovej vyčlení uvedenú čiastku v roku 2009 a tým dôjde k jej realizácií .

S pozdravom Anton Heglas, starosta obce