Reagujem na anketu. Akože načo dáte kamery keď tá telocvičňa mala byť do r. 2007 dorobená? ..myslím základy... Radšej by som dala na tú telocvičňu peniaze, lebo naše deti cvičia na chodbách v škole alebo v hasičskej zbrojnici. Ak by ste mohli, tak vás prosím, aby ste tú telocvičňu dostavali aspoň do r.2010

Dovidenia. S pozdravom občianka Rakovej

 

Vážená občianka z Rakovej.

     Kamerový systém slúži predovšetkým na prevenciu a zvýšenie osobnej bezpečnosti a ochrany majetku občanov ako i obce. Vybudovaním metropolitnej optickej siete v obci sa jeho zavedenie výrazne zlacňuje a túto investíciu dokážeme pokryť z rozpočtu obce.
     Keď spadla telocvičňa, vláda deklarovala, že chce výrazne pomôcť. Prišlo ale k predčasným voľbám a sľúbené peniaze z rezervy predsedu vlády sa rozkotúľali inam.
     Obec zo svojich zdrojov nie je schopná vybudovať telocvičňu v krátkom období. Musela by si na jej výstavbu požičať peniaze z banky. Toto by zastavilo ostatné rozvojové aktivity obce. Preto sme sa rozhodli telocvičňu ako hrubú zastrešenú stavbu zakonzervovať a hľadať iné predovšetkým dotačné zdroje na jej dostavanie. Predpokladám, že sa nám to do konca tohto roku podarí vyriešiť a v čo najkratšom období úspešne dokončíme i túto stavbu, ktorá bude slúžiť v prospech nielen našich detí ale i všetkých občanov a návštevníkov obce na športové a relaxačné vyžitie.

S pozdravom Anton Heglas, starosta obce.