Ako nie prvý a určite ani nie posledný občan chcem reagovať na priebeh projektu Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc. Bývam v osade Pod Bukovinou, kde prebieha budovanie kanalizácie už dva mesiace. Rád by som poukázal na bezohľadnosť stavebných firiem, ktoré realizujú výstavbu. Ich konaním dochádza k nenávratnému devastovaniu súkromných pozemkov a verejných komunikácii, ktoré sú len ťažko použiteľné pre chodcov, nieto ešte pre osobné vozidlá. Je takmer nemožné dostať sa cez tony blata k autobusovej zastávke, či k obchodu a pritom stále vyzerať ľudsky. Takisto musím poukázať na nemenej dôležitú vec, ktorou je poškodenie odvodňovacích rigolov, ktoré boli občanmi svojpomocne vybudované a ktoré odvádzali zrážkovú vodu z našich pozemkov. Zamestnanci stavebnej firmy tento fakt ignorovali a všetky tieto zariadenia úplne znefunkčnili, alebo poškodili. Dochádza tak k tomu, že v čase zrážok sa voda valí cez naše záhrady alebo cesty, čím dochádza ešte k zhoršeniu už tak katastrofálnej situácie. Naliehavo Vás týmto žiadam o riešenie situácie, najmä, čo sa miestnych komunikácii týka, aby v čase nastavajúcich vianočných sviatkov nám bolo umožnené prijať návštevy našich príbuzných. Ďalej Vás žiadam o zvýšený audit nad priebehom výstavby, aby sa z cieľa, ktorý má byť prospešný verejnosti nestal predmet sporov a napätia. Za odpoveď a urgentné preriešenie Vám ďakujem a želám všetkým zamestnancom Obecného úradu v Rakovej pekné prežitie vianočných sviatkov.

Štefan Škoda

Chápem Vaše znepokojenie nad výstavbou kanalizácie. Problémy začali už od samého začiatku. Keďže projekt bol po finančnej stránke veľmi podhodnotený, na stavbu boli prizvané firmy z malými skúsenosťami a zlým technickým vybavením. Keďže hlavným investorom je SEVAK a.s. Žilina, obce nemajú možnosť vstupovať do priebehu výstavby. Jediná možnosť je cez rozkopové povolenia miestnych komunikácií, ktoré vydávame my. No aj tam to nie je také jednoduché. Ani jedno rozkopové povolenie nebolo zo strany dodávateľa dodržané. My ako správny orgán môžeme za jeho porušenie vyvodiť sankciu.
No a tu začína problém. Túto pokutu nám dodávateľ nezaplatí a ak začneme pokutu vymáhať súdnou cestou, dostaneme dodávateťa stavby do konkurzu. / záväzky firmy sú údajne vyše 500 mil Sk/. To by znamenalo nedodržanie termínu ukončenia výstavby a tým krátenie fin. prostriedkov z EÚ. Samozrejme ako vinníci by sme boli označení my starostovia a primátori. No aj tak pevne verím že situácia sa v roku 2008 zlepší.
Zárukou by tomu mala byť aj účasť firiem z Kysúc, ktoré to tu poznajú a majú už aj značné skúsenosti.

S pozdravom Anton Heglas, starosta obce