Dobrý deň,

chcem sa opýtať na výsledky posudzovania žiadosti. Kde by som mohol nájsť zverejnený zoznam verejného osvetlenia, ktoré bude realizované v najbližších mesiacoch.

Odpoveď:

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej posúdilo všetky žiadosti. Konštatuje, že všetky žiadosti sú opodstatnené. Avšak z dôvodu zachovania efektívnosti, účelovosti a hospodárnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami budú v roku 2016 zrealizované len niektoré rozšírenia verejného osvetlenia. Ktoré sú to, nájdete v prílohe.

S pozdravom Mgr. Anton Heglas, starosta obce Raková

xlsxSumár požiadaviek na rozšírenie verejného osvetlenia