Prinášame vám prehľad poskytnutých dotácií obci Raková zo štátneho rozpočtu, iných organizácií a z fondov Európskej únie 

Poskytnutá štátna pomoc Obci Raková