Trhové miesta

Dňa 8.9.2018 organizuje obec Raková svoj Hodový deň. V súvislosti s ním oslovujeme všetkých záujemcov o príležitostný predaj počas podujatia. Z dôvodu zmeny zákona 178/2008 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné aby predajca splnil podmienky na vydanie povolenia na predaj.  Na jeden podnikateľský subjekt (na jedno IČO) je možné zakúpiť maximálne dve trhové miesta.

S účinnosťou od 1.9.2011 dochádza k novelizácií Trestného poriadku, ktorý zavádza tresty za vykonanie nepovolených ( čiernych) stavieb.
Viac informácií v priložených odkazoch.

pdfNovela zákona - výpis120.88 KB 

pdfNovela komplet114.23 KB

Oznamujeme všetkým občanom, že dňom 2.7.2010 začala prevádzka multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy Raková  - Ústredie č. 950.

Rezervácie hracieho času na tel. čísle: 041/4341217

pdfPrevádzkový poriadok354.38 KB