Zverejňovanie dokumentov Organizácia pre kultúru a verejné služby   Raková podľa zákona č.382/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je dostupný TU