Zverejňovanie dokumentov Materská škola Fojstvo podľa zákona č.382/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je dostupný TU

Zverejňovanie dokumentov Základná škola Milana Mravca Raková podľa zákona č.382/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je dostupný TU

Zverejňovanie dokumentov obce Raková podľa zákona č.382/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je dostupný TU

Zverejňovanie dokumentov Centra voľného času  Raková podľa zákona č.382/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je dostupný TU

Zverejňovanie dokumentov Centra voľného času  Raková podľa zákona č.382/2011 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám je dostupný TU