VZN na vylepovanie plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

Účinnosť od 23.4.2004  Zrušené k 31.3.2018. Nahradené VZN platným od 1.4.2018