Obec Raková, v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 plat alebo odmenu zástupcu starostu obce Raková.  Odmena zástupcu starostu sa určuje na sumu 170€ mesačne.

 

 

 

 

Dňom 15.12.2016 budú všetky dokumenty oznamované verejnou vyhláškou prístupné na Centrálnej úradnej tabuli. TU

 

 

Obec Raková upozorňuje vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy, že sú povinný podľa zákona č. 220/2004, § 3, odst.1, pís. b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich neobrábaných pozemkoch Preto žiadame užívateľov pôdohospodárskej pôdy o pokosenie tráv a burín. Zároveň žiadame občanov aby, pokosené trávy neodnášali na brehy potokov a do priekop. Daným postupom by sa znížila ich prietočnosť, čo môže byť nebezpečné hlavne pri prívalových dažďoch.

Podnety na pozemky, ktoré sú zaburinené a zarastené trávou, môžete podávať na Okresný úrad v Čadci, odbor pozemkový a lesný, Paláriková 95, 022 01 Čadca. Alebo elektronicky na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.