Od 01.07.2022 sa predkladanie sobášneho listu rodičov v pôrodnici neukladá ako povinnosť

Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici ( týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu ).

Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií berie na vedomie „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ predložené starostom obce Raková za kalendárny rok 2021.

pdfUznesenie komisie

Oznámenie

Mature female in elderly care facility gets help from hospital personnel nurse. Senior woman w/ aged wrinkled skin & care giver, hands close up. Grand mother everyday life. Background, copy space.

Obec Raková zverejňuje výšku ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu a rozvoz obedov v roku 2021.

Depositphotos 69597801 xl 2015

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Raková predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Raková predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):