Dňom 15.12.2016 budú všetky dokumenty oznamované verejnou vyhláškou prístupné na Centrálnej úradnej tabuli. TU