Oznamujeme všetkým občanom, ktorí majú záujem o napojenie svojho domu na verejnú kanalizáciu alebo vodovod, aby sa dostavili na Obecný úrad v Rakovej. Za pomoci pracovníkov obce je potrebné vyplniť žiadosť o pripojenie na verejný vodovod alebo kanalizáciu. Na základe tejto žiadosti dôjde k uzatvoreniu zmluvy s  prevádzkovateľom vodovodu a kanalizácie - SEVAK a.s. Po podpise zmluvy bude možné pripojiť nehnuteľnosť na uvedené siete. Príručku, ako zhotoviť kanalizačnú alebo vodovodnú prípojku si môžete vyzdvihnúť v informačnej kancelárií OÚ v Rakovej.

Elektronickú verziu príručky nájdete TU