Obec Raková v súlade s § 72 ods. 20 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov zverejňuje výšku ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu a rozvoz obedov za rok 2022: 

pdfEkonomicky oprávnené náklady - opatrovateľská služba za rok 2022

pdfEkonomicky oprávnené náklady - podporná sociálna služba Jedáleň/rozvoz obedov za rok 2022

Zverejnené: 28.02.2023