V zmysle článku 9 zákona č. 493/2011 Z. z. - Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších zmien a doplnení zverejňujeme údaje o rozpočte:

 pdfCVČ Raková - plnenie k 31.12.2022

pdfMŠ_Fojstvo - plnenie k 31.12.2022

pdfMŠ Korchan - plnenie k 31.12.2022

pdfObec Raková - plnenie k 31.12.2022

pdfOKVS Raková - plnenie k 31.12.2022

pdfZŠ M.Mravca - plnenie k 31.12.2022

Zverejnené dňa 03.02.2023