referendum výsledky

V obci Raková sa v referende, konanom dňa 21.1.2023, hlasovalo nasledovne:

Počet zapísaných voličov:       4311

Počet zúčastnených voličov:   1616, t.j. 37,48 % účasť

Počet odovzdaných platných hlasov:  1605

Hlasovali „ÁNO“        1588  

Hlasovali „NIE“          17      

Okrsok

Počet zapísaných voličov

Počet zúčastnených voličov

Účasť voličov v %

1

783

278

35,50

2

1 464

484

33,06

3

1 141

494

43,29

4

923

360

39,00

Spolu za obec     

4 311

1 616

37,48

Súhrnné výsledky hlasovania:  https://volbysr.sk/ref/sk/suhrnne_vysledky.html