Dňa 14. decembra 2022 o 14,00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

pdfPozvánka

Obec Raková zverejňuje na pripomienkovanie

   návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. .../2022,  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

   návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. .../2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady v znení neskorších úprav

   návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. .../2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa  a na čiastočnú úpravu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková v znení neskorších úprav

pdfZámer odpredaja pozemku

pdfNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023

Rozpočet Obce Raková a jej organizácií:

pdfObec Raková - návrh finančného rozpočtu na roky 2023-2025

pdfObec Raková - návrh programového rozpočtu na roky 2023-2025

pdfZŠ M.Mravca - návrh finančného rozpočtu na roky 2023-2025

pdfMŠ Korcháň - návrh finančného rozpočtu na roky 2023 -2025

pdfMŠ Fojstvo - návrh finančného rozpočtu na roky 2023-2025

pdfCVČ Raková-návrh finančného rozpočtu na roky 2023-2025

pdfOKVS Raková-návrh finančného rozpočtu na roky 2023-2025 

 1/     VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ č. .../2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh

 • dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 28.11.2022
 • lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do: 07.12.2022 do 24,00 hod.

Pripomienky zasielať:  

 • písomne na adresu: Obec Raková, Raková č. 140, 023 51
 • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Rakovej
 • elektronicky na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfNávrh VZN Obce Raková č. .../2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 2/      VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ č. .../2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady v znení neskorších úprav - návrh

 • dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 28.11.2022
 • lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do: 07.12.2022 do 24,00 hod.

Pripomienky zasielať:  

 • písomne na adresu: Obec Raková, Raková č. 140, 023 51
 • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Rakovej
 • elektronicky na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfNávrh VZN Obce Raková č. ...2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady v znení neskorších úprav

 3/      VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ č. .../2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková v znení neskorších úprav - návrh

 • dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 28.11.2022
 • lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do: 07.12.2022 do 24,00 hod.

Pripomienky zasielať:  

 • písomne na adresu: Obec Raková, Raková č. 140, 023 51
 • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Rakovej
 • elektronicky na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfNávrh VZN Obce Raková č. .../2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková v znení neskorších úprav