Informácia o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu, určenie volebných miestnosti pre referendum, ktoré sa koná dňa 21. januára 2023:

pdfVolebné okrsky s vymedzením ich územného obvodu, volebné miestnosti