Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.  Referendum sa koná od 07:00 hod. do 22:00 hod.

pdfRozhodnutie 362/2022 o vyhlásení referenda

Informácie pre voliča, hlasovací preukaz a voľba poštou: https://www.minv.sk/?r23-info1

pdfInformácie pre voliča

docxŽiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územia

pdfZverejnenie e-mailovej adresy pre voľbu poštou - referendum