Dňa 17. júna 2022 /piatok/ o 14,00 hod. sa uskutoční zasadanie obecného zastupiteľstva v zasadačke Obecného úradu Raková:

pdfPozvánka

Obec Raková zverejňuje: 

1/ Oznámenie - zámer odpredaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

pdfZámer odpredaja pozemku č. 1

pdfZámer odpredaja pozemku č. 2

pdfZámer odpredaja pozemku č. 3

pdfZámer odpredaja pozemku č. 4

pdfZámer odpredaja pozemku č. 5

2/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

pdfNávrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 

Zverejnené: 01.06.2022