Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií berie na vedomie „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ predložené starostom obce Raková za kalendárny rok 2021.

pdfUznesenie komisie

Oznámenie