Dňa 20. októbra 2021 o 16,00 hod. sa bude konať mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

Pozvánka