Dňa 10. septembra 2021 o 09,00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

Obec Raková zverejňuje na pripomienkovanie

   návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v Obci Raková

a návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Raková

pdfZámer odpredaja pozemku

pdfPozvánka na zasadnutie

pdfKonsolidovaná výročná správa obce Raková za rok 2020

 1/     VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v Obci Raková - návrh

  • dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 23.08.2021
  • lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do: 03.09.2021 do 13,00 hod.

Pripomienky zasielať:  

  • písomne na adresu: Obec Raková, Raková č. 140, 023 51
  • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Rakovej
  • elektronicky na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

   pdfNávrh VZN Obce Raková č.1/2021

 2/      VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Raková - návrh

  • dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 23.08.2021
  • lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do: 03.09.2021 do 13,00 hod.

Pripomienky zasielať:  

  • písomne na adresu: Obec Raková, Raková č. 140, 023 51
  • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Rakovej
  • elektronicky na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

   pdfNávrh VZN Obce Raková č.2/2021