Raková počíta s každým
Aktuálne je sčítaných takmer 95% obyvateľov našej obce. Pre všetkých, ktorí sa nemohli alebo nestihli sčítať pripomíname, že práve prebieha asistované sčítanie.  
Stacionárny asistent je Vám k dispozícii 5 dní v týždni v pamätnej izbe Jána Palárika v budove kultúrneho domu. Službu mobilného asistenta si môžete objednať na tel. čísle 0905 380 972. Na uvedenom  tel. čísle si zároveň môžete overiť, či elektronické sčítanie prebehlo v poriadku a je sčítaný každý člen Vašej domácnosti. Asistované sčítanie potrvá do 13. júna.  Sčítajte sa a splňte si zákonom stanovenú povinnosť.  Zároveň sa vyhnete pokute až 250 €.

Na základe výsledkov sčítania bude štát posielať našej obci podielové dane nasledujúcich 10 rokov. Každý sčítaný občan pomôže našej obci získať viac peňazí na opravu ciest, chodníkov, viac peňazí pre naše školy a škôlky, viac peňazí pre našich seniorov, kultúru  a všetky ostatné služby, ktoré ako občania Rakovej spoločne dennodenne využívame.

Ďakujeme všetkým občanom za spoluprácu!