Dňa 18. septembra 2020 o 14,00 hod. sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rakovej.

pdfpozvánka

Obec Raková zverejňuje na pripomienkovanie

návrh      VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

a návrh   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ č. 4/2020 o miestnom poplatku za rozvoj

 1/     VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

  • dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 31.08.2020
  • lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do: 11.09.2020 do 13,00 hod.

Pripomienky zasielať:  

  • písomne na adresu: Obec Raková, Raková č. 140, 023 51
  • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Rakovej
  • elektronicky na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfNávrh VZN Obce Raková č. 3/2020

 2/      VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ č. 4/2020 o miestnom poplatku za rozvoj

  • dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 31.08.2020
  • lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do: 11.09.2020 do 13,00 hod.

Pripomienky zasielať:  

  • písomne na adresu: Obec Raková, Raková č. 140, 023 51
  • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Rakovej
  • elektronicky na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfNávrh VZN Obce Raková č. 4/2020

 

Prerokovaný taktiež bude zámer odpredaja pozemku:     pdfZámer odpredaja pozemku Milan Harvančák a Miroslava Harvančáková