Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií zriadená Obecným zastupiteľstvom v Rakovej zverejňuje v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Raková. Oznámenie je dostupné TU.