Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 04.11.2019 rozhodnutím č. 351/2019 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020.

pdfVyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Hlasovací preukaz - zverejnenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Raková oznamuje, že e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je:    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bližšie informácie:  pdfHlasovací preukaz - informácie

Vzory žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

pdfŽiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - splnomocnenie na prevzatie         

pdfŽiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - zaslanie na korešpondenčnú adresu

E-mailová adresa na doručenie oznámenia a delegovaní člena a náhradníka OVK

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie môže politická strana alebo koalícia doručiť v lehote do 8. januára 2020 do 24:00 hod. na Obecný úrad v Rakovej v stránkove dni počas úradných hodín osobne do podateľne, poštou alebo elektronicky:

Obecný úrad Raková, Raková 140, 023 51

email:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfDoručovanie oznámení-delegovanie členov do OVK

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia  

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou 

  • v súvislosti so zabezpečením hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia zverejňujeme elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

                                          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Obec je povinná prijať doručenú žiadosť o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky, aj keď voľby ešte neboli vyhlásené.

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:    http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Prikladáme vzor žiadosti o voľbu poštou:  docxŽiadosť

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený

pdfinformácie pre voliča