Obecné zastupiteľstvo v Rakovej prerokuje na svojom najbližšom rokovaní viacero materiálov ktoré zverejňujeme verejnosti na pripomienkovanie.

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2018