S účinnosťou od 1.9.2011 dochádza k novelizácií Trestného poriadku, ktorý zavádza tresty za vykonanie nepovolených ( čiernych) stavieb.
Viac informácií v priložených odkazoch.

pdfNovela zákona - výpis120.88 KB 

pdfNovela komplet114.23 KB