Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce Kysuce vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre podporu podnikania v regióne. V rámci výzvy je možné refinancovať až 55% nákladov. Oprávnenými príjemcami sú živnostníci alebo firmy so sídlom, alebo prevádzkou na území obcí:  Dlhá nad Kysucou, Klokočov, Olešná, Podvysoká, Raková, Staškov a Zákopčie. Viac informácií získate vo pdfVýzve na predkladanie žiadosti