Obec Raková
Raková 140, 02351 Raková
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície:
„ referent stavebného úradu“


Náplň práce:
Plnenie úloh súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy – pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa stavebného zákona na území obce Raková.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

• úplné stredné odborné vzdelanie so stavebným zameraním alebo vysokoškolské vzdelanie stavebného, architektonického, alebo právnického smeru,
• bezúhonnosť,
• osobitná odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavebného úradu výhodou,
• znalosť právnych predpisov v predmetnej oblasti,
• zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
• práca s počítačom – pokročilý,
• vodičský preukaz skupiny B. výhodou,
• odborná prax v predmetnej oblasti výhodou.

Požadované doklady k prihláške:
• žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• doklad o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu (ak ho uchádzač získal),
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0
Ponúkaný plat : od 790,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Uzávierka prihlášok je 20. septembra 2019 do 14.00 hod.
Bližšie informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 041/4341055
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením neotvárať „výberové konanie – stavebný úsek“ do podateľne Obecného úradu v Rakovej, alebo ich poslať poštou na adresu:
Obec Raková
Raková 140
02351 Raková
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.