Obecný úrad 
Poruchová služba 
Verejné osvetlenie, miestny rozhlas,  041/434 10 55
káblová televízia,internet (Prevádzkuje TES Media s.r.o.) 041/500 54 08, 0917/678799
TKO , separovaný zber 434 10 59
Miestne komunikácie, zberný dvor 0905/975633
Voda a kanalizácia (prevádzkuje SEvAK a.s.) 7071729, 0905/575347
Elektrina ( prevádzkuje SSE a.s.) 0800 159 000
Plyn ( prevádzkuje SPP a.s.) 0850 111 727
Telefónne čísla na tiesňové linky 
Medzinárodné číslo integrovaného záchranného systému 112
Rýchla záchranná služba 155
Hasiči 150
Polícia 158