Súzvuk sochy a školy
V obci Raková bolo pred divadelnou prehliadkou Palárikova Raková rušno. Okrem toho, že verejné priestranstvá opekneli, na nové miesto sa presťahoval aj kamenný pomník s bustou spisovateľa, dramatika a kňaza Jána Palárika. Stalo sa tak v utorok – 26. apríla 2016 v predvečer rakovského divadelného sviatku.

 

Dielo Fraňa Štefunku
Premiestnenie pomníka a jeho osadenie na nové miesto zvládli pracovníci Organizácie pre kultúru a verejné služby z obce pod odborným vedením reštaurátora Mgr. art. Mateja Kapustu za necelého pol dňa.Pomocou mechanizmov najskôr premiestnili bustu Jána Palárika z pieskovca do priestoru pred obecný úrad, kde ju vodou očistili od nečistôt. Potom premiestnili aj betónový podstavec pod bustou, ktorý vážil asi dve tony. Vzápätí ich osadili na pripravený betónový podklad v parčíku pred Cirkevnou ZŠ Jána Palárika.
Mgr. art. Matej Kapusta nám potvrdil, že dielo je od známeho slovenského sochára, národného umelca Fraňa Štefunku / 1903 – 1974/. Na pôvodné miesto – do záhrady pri štátnej ceste pred bývalou farskou budovou v Rakovej ho osadili v roku 1940.

Pomník odhalil minister Ďurčanský
Bola to vtedy veľká sláva. Ako sa píše v obecnej kronike, Miestna osvetová komisia na čele s Jurajom Čižmárikom a Alojzom Hunčíkom najskôr zorganizovali na pomník zbierku, v ktorej vyzbierali 3 000 korún. Krajinský úrad pridal 10 000 korún. Pomník slávnostne odhalili 2. júna 1940. Deň predtým sa v Palárikovej dvorane v Čadci hrala Palárikova veselohra „Dobrodružstvo pri obžinkoch“. Na druhý deň bola v Čadci manifestácia za Slovenskú republiku, na ktorej sa zúčastnili : minister zahraničných vecí a vnútra dr. Ferdinand Ďurčanský, poslanec Koloman Horniš, poslanec – kanonik K. Korper, správca Spolku sv. Vojtecha Msgre. Ján Postenyi, ternčiansky župan a bývalý notár v Rakovej dr. Karol Kallay a ďalší hostia.
Popoludní ich pri pomníku v Rakovej privítal notár Karol Stiegler. O živote a diele J. Palárika rečnil J. Postenyi, potom pomník odhalil minister F. Ďurčanský. Pomník prevzal do opatery vládny komisár obce Raková Štefan Perďoch. Nasledovali ďalšie prejavy, kultúrny program a ľudová veselica u Gonka.

Viac zelene do centra
Starosta obce Mgr. Anton Heglas informoval, že súhlas na premiestnenie pomníka udelil Pamiatkový úrad v Žiline s podmienkou odborného dozoru, ktorý vykonal reštaurátor Mgr. art. M. Kapusta.

„Naplnil sa náš dlhodobý zámer skrášliť po časti pred kostolom aj náprotivok pri ZŠ J. Palárika, kde bude zeleň s oddychovou zónou. Pri parkovisku už bola vysadená alej líp. Z parčíka je urobený nový vstup do cirkevnej základnej školy kvôli bezpečnosti detí. V bývalej cirkevnej záhrade, kde bol doteraz Palárikov pomník, uvažujeme o zrušení oplotenia, aby tam bola len zeleň.“ – vysvetľuje starosta obce Mgr. A. Heglas.

Ladislav Paštrnák,