Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Tento rok sa pravidelná "Vianočná besiedka" základných škôl Rakovej, Lipowej a Starej Vsi nad Ondřejnicí konala v Polsku, v kostole Lešnej. Naši žiaci sa predstavili týmto programom

 

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca