Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

erb obce Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sú na území obce Raková utvorené 4 volebné okrsky a zároveň je určený pre všetky volebné okrsky rovnaký počet volebných miestností.

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca