Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Verejná vyhláška o šetrení nezistených vlastníkov pôdy:

 pdfVerejná vyhláška o šetrení nezistených vlastníkov pôdy

Vyvesené: 19.05.2023

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca