Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

DSC 0053

Mesiac október sa už tradične nesie v znamení úcty k  starším. Pri tejto príležitosti zorganizovala Obec Raková dňa 18.10.2018, v spolupráci z CVČ Raková  podujatie s názvom  „Jeseň života je dar“.

Na toto podujatie boli pozvaní občania obce, ktorí v tomto roku oslávia svoje životné jubileum 65, 70, 75, 80 a 85 rokov. Program  otvoril starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas, ktorý starkých srdečne privítal.

Úsmev na tvári našim starkým vyčarili piesne  v podaní  detí z folklórneho súboru Púpavienky. Celé doobedie sa v sále Svadobky v Rakovej rozliehal hlas harmonikárov, ktorí hrali starkým pesničku na želanie. Domov si naši jubilanti odniesli nielen milé spomienky, ale aj darček, ktorý pre starkých pripravili deti.

Ďakujeme našim babičkám a dedkom za to, že nás vychovali, za ich milé a  povzbudivé slová, želáme im veľa zdravia a krásnych chvíľ, ktoré prežijú v kruhu svojich najbližších.

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca