Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

 

   

Kultúrny dom Jána Palárika v Rakovej

Foto: Filip Lašut, 2006

 

Obecný úrad v Rakovej

Foto: Filip Lašut, 2006

 

Rímsko-katolícky Farský úrad v Rakovej

Foto: Filip Lašut, 2006

 

Základná škola č. 950 v Rakovej

Foto: Filip Lašut, 2006

 

Cirkevná základná škola Jána Palárika v Rakovej

Foto: Filip Lašut, 2006

 

Materská škola Raková-Fojstvo

Foto: Filip Lašut, 2006

 

Materská škola Raková-Korcháň

Foto: Filip Lašut, 2006

 

Nákupné stredisko COOP Jednota

Foto: Filip Lašut, 2006

 

Reštaurácia ALKO pri Nákupnom stredisku COOP Jednota

Foto: Filip Lašut, 2006

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca