Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

sirena

Preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky bude vykonané hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom v piatok 8. septembra 2023 o 12. hodine.

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca