Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Hasičský a záchranný zbor logoOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 22.08.2023 od 00:00 hod. do odvolania.......  

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca