Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

prerusenie distribucie elektriny

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie.

Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe:

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 14.06.2023    Lokalita: U Vražľa, U Maslíka, U Kajánka, U Urbana, Bukovina, U Krištofa, U Blažička

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 20.06.2023    Lokalita: U Vražľa, U Kuči, U Kajánka, U Urbana, U Podmoly, U Sidora, U Mačiska, U Vrobľa, U Skákaly, U Matuška, U Hura, U Špora, Fojstvo I., Fojstvo II., Prílohy, U Tutky, U Halušky, Mičkové, Za Groň, U Maslíka, U Turiaka, U Surovky, U Sihelníka, U Miča

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca