Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Raková v spolupráci s Centrom voľného času Raková pripravili našim mamičkám, krstným mamám, babičkám pestrý program. Deti mamičkám predviedli svoje recitátorske, spevácke, tanečné i mažoretkovské umenie. Silný potlesk bol odmenou pre všetky deti, i tých, ktorí ich pripravovali na program pri príležitosti Dňa matiek .  

Mamám i starým mamám sa prihovoril i pán starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas a poprial im veľa zdravia a síl, aby mohli vždy pri nás stáť. Každá mamička i stará mama si odniesla z tohto programu nielen krásny zážitok, ale i nádhernú ružovú ružu ako symbol lásky a nehy.

Ďakujeme

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca