Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci žiada občanov o maximálnu opatrnosť pri komunikácií s neznámymi osobami.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci žiada občanov o maximálnu opatrnosť pri komunikácií s neznámymi osobami a ich spoluprácu s cieľom predídenia prípadných ďalších škôd na majetku predovšetkým seniorov.

V poslednom období v okrese Čadca dochádza zo strany doposiaľ neznámeho páchateľa alebo páchateľov k podvodným telefonátom zameraných prevažne na seniorov za účelom vylákania finančnej hotovosti resp. iných cennosti ako zlato a podobne.

Páchateľ /páchatelia/ telefonický kontaktujú na pevnej linke seniora, spravidla ženu, s utajených  telefónnych čísel a tejto sa najskôr osoba s neznámym ženským hlasom predstaví ako zamestnankyňa elektrárni, pošty prípadne inej inštitúcie alebo banky s tým, že jej nesie vyúčtovanie za elektrinu, nejakú zásielku alebo balík a aby čakala doma aby jej to mohli doručiť. Vzápätí nato jej zavolá osoba s neznámym mužským hlasom, ktorá sa v telefonickom hovore vydáva za príslušníka polície a poškodenej uvedie, že je v ohrození a že ju chcú okradnúť, pričom tiež u poškodenej zisťuje či má doma nejaké peniaze, zlato alebo iné cennosti. V prípade, že toto poškodená potvrdí žiada aby tieto cennosti a finančnú hotovosť vyhodila z okna alebo s balkóna a aby sa schovala v zadnej miestnosti bytu pokiaľ k nej nepríde polícia. 

seniori pozor

Uvedené konania neznámych páchateľov sú protiprávne a takýmto bezcitným spôsobom častokrát pripravia poškodených seniorov o celoživotné finančné úspory. Žiadame týmto seniorov, aby nikomu neznámemu neposielali peniaze, nič neplatili, žiadne peniaze nevyhadzovali z okien alebo balkónov a ihneď kontaktovali svojho rodinného príslušníka a túto skutočnosť  ihneď oznámili na polícií Slovenskej republiky na telefonickú  linku 158.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci. 

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca