Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

prerusenie distribucie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Obmedzenia sa budú týkať odberných miest a lokalít obce Raková uvedených na zoznamoch v prílohe: 

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 01.03.2023

Lokalita: U Sogľa, Strýkova, Dlhá, Ďadíkova, Bzdivonka

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 02.03.2023

Lokalita: Kopčisko, U Repčáka, U Školníka, U Krížka, Kubriková, Korcháň, Kurajka, U Gala

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 06.03.2023

Lokalita: Za Groňom, Trstená I., Trstená II., Stodolčiská, U Hura

pdfPrerušenie distribúcie elektriny 13.03.2023

Lokalita: U Urbana, U Podmoly, U Sidora, U Vrobľa, U Skákaly, Prílohy, Za Groň, U Mačiska

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca