Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

oznamOkresný dopravný inšpektorát OR PZ v Čadci  upozorňuje, že od 26.07.2022 do 15.08.2022 sa bude vykonávať výmena asfaltového krytu vozovky v celej šírke cesty  II/487 v úseku od „kamenného“ mosta v obci Raková  po križovatku s cestou III/2032 (Raková - Korcháň), celkovo v km 55,492 – 56,875.

 Následne sa bude vykonávať obnova  vodorovného  dopravného značenia, doplnenie zvodidiel a preznačenie niektorých  priechodov pre chodcov s reflexným lemovaním.  Premávka bude vedená striedavo vo voľnej časti vozovky regulovaná náležite poučenými  a  vystrojenými osobami.  Práce  budú vykonávané vo viacerých etapách.

Polícia žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť  a dôsledné rešpektovanie dočasného dopravného značenia a osôb riadiacich premávku.   

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca