Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

   oznam   Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v  Čadci  ODVOLÁVA  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku) 

v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto  od 01. 04. 2022  od 10.00 hod.  do odvolania.

 pplk. Ing. Stanislav Zdařil, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci

pdfOdvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 01.04.2022 

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca