Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041/4341055
MAIL: rakova@rakova.sk

Vyberte váš jazyk

PikiWiki Israel 42318 Geography of Israel

Vďaka nadácií Slovenskej sporiteľne od ktorej sme získali finančný grant môžete opäť sledovať život našich bocianov. Online prenos je dostupný na stránke http://www.kukaj.sk/projekt/162-bociany-rakova Okrem zakúpenia web kamery sa z projektu vybuduje nový park ( bývalý priestor pred kultúrnym domom s bustou Jána Palárika) s lavičkami, náučnými tabuľami, okrasnými stromami a kríkmi.

zskasociaciatespolommspalarik

euresmojekysuceocrzemanikovazs palarikazs milana mravca