intereg     logo_tssk

V dňoch 10. - 11.06.2011 sa konalo podujatie „Staroveské obecné slávnosti“ v Starej Vsi nad Ondřejnici. V rámci realizácie projektu programu cezhraničnej spolupráce – Slovenská republika - Česká republika - „Ukážeme Vám čo vieme“ sa tohto podujatia zúčastnili členky folklórnej skupiny Rakovanka, zástupcovia obce, škôl, spolkov a predovšetkým rybárskeho spolku.
Uvítanie slovenských hostí spojený s uvedením projektu a oboznámenie sa s programom sa konalo v priestoroch Obecného úradu v budove zámku v Starej Vsi nad Ondřejnici. V rámci programu sa slovenská delegácia zúčastnila Vernisáže výstavy obrazov Jiřiho Bosáka a výstavy staroveských výtvarníkov Hany Kumalové a Kamila Kopřivy. Vo večerných hodinách sa konal Festival Poodří Františka Lýska - „Staroveské arkády“, ktorý spočíval z koncertov a vystúpení speváckych súborov na nádvorí zámku.
Druhý deň boli slovenskí hostia účastný krásneho programu staroveských obecných slávností, vystúpení zámockej kapely, vystúpenia súboru Ondřejnica, speváckeho zboru ZŠ Stará Vec, Starovjáček, Klub dôchodcov a osadný výbor Košatka. V rámci programu vystúpila i folklórna skupina Rakovanka v krojoch s typickými piesňami kysuckého regiónu. Nasledovala „Jízda kole obila“ - slávnostný objazd staroveských hraníc predstaviteľmi obce na koňoch. V poobedňajších hodinách sa konal ďalší kultúrny program na pódiu pri zámku i na nádvorí zámku. Doplňujúcim programom bola ukážka tradičných ľudových remesiel v zámockej záhrade a ukážka leteckých modelárov.
V podvečer sa uskutočnilo stretnutie vedúcich predstaviteľov obcí, škôl a spolkov za účelom informovania sa o dianí v partnerských obciach a inštitúciách, nadviazanie spolupráce rybárskych spolkov ako i výmeny skúsenosti zástupcov ostatných spolkov a dohoda na ďalšom programe a organizovaní spoločných aktivitách projektu.

 

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

V prílohe je galéria obrázkov z podujatia

erbRAKOVA     Star_Ves_Erb    intereg    intereg2

Obce Raková a Stará Ves nad Ondřejnicí spájajú priateľské vzťahy už niekoľko desaťročí. Záhradkárske organizácie začali spolupracovať v roku 1982 a postupne sa k tejto spolupráci pridali i predstavitelia samosprávy obce, hasiči, školy a ďalší.

V roku 2003 obce uzavreli Zmluvu o rozvíjaní a upevňovaní trvalých priateľských vzťahov. Táto partnerská dohoda sa rozvinula do realizácie spoločných projektov cezhraničnej spolupráce. Projekt s názvom „Cez priateľstvo k hlbšiemu poznaniu“ vyústil v podpis Zmluvy o spolupráci medzi dobrovoľnými hasičskými zbormi, prehĺbila sa spolupráca nielen záhradkárov, ale i chovateľov, základných škôl, nové vzťahy nadviazali cyklisti, turisti, o spoluprácu prejavili záujem miestni podnikatelia v cestovnom ruchu, poľovníci, cirkevné spoločenstvá, ako i kluby dôchodcov.

V tomto roku sa podarilo rozbehnúť dva projekty rozvoja spolupráce medzi Rakovou a Starou Vsou nad Ondřejnicí. Naši českí priatelia realizujú projekt „Chceme o sobě vědět víc“ a naša obec  je vedúcim partnerom v projekte „Ukážeme vám čo vieme“.
Projekt Starej Vsi nad Ondřejnicí je zameraný predovšetkým na spoznávanie prírodných a kultúrnych hodnôt regiónov a projekt Rakovej má za cieľ ukázať občanom oboch obcí predovšetkým krásu folklórnych tradícií, ľudových zvykov a atmosféru tradičných kultúrnospoločenských akcií, ako sú Obecné slávnosti v Starej Vsi nad Ondřejnicí, Rakovské hody a Mikulášska nádielka v Rakovej. Na týchto podujatiach vystúpia folklórne skupiny našich obcí Ondřejnica a Rakovanka a deti našich škôl. Súčasťou bude ochutnávka tradičných jedál a nebude chýbať ani stretnutie našich spolkov, kde chceme prehĺbiť spoluprácu rybárov.

V rámci projektu "Ukážeme vám čo vieme" sa uskutočnia tieto aktivity:

10.-11.6.2011 – Staroveské obecné slávnosti – za účasti predstaviteľov obce, škôl, spolkov a účinkovania Rakovanky,

13.-14.8.2011 – Spolkové dni v Rakovej – za účasti predstaviteľov obce a spolkov,

11.9.2011 – Hodové dni v Rakovej – vystúpenie folklórneho súboru Ondřejnica,

4.12.2011 – Mikulášska nádielka v Rakovej – vystúpenie detí na kultúrnom programe spojenom s príchodom sv. Mikuláša, domáca zabíjačka spojená s výrobou a ochutnávkou tradičných jedál.

V rámci projektu budú vyrobené propagačné a upomienkové predmety, propagačný DVD nosič o partnerských obciach a zakúpené dva festivalové stany a 100 stoličiek.

Projekt „Ukážeme vám čo vieme“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika a štátneho rozpočtu.

Miroslav Mareček